Mevzuat

Ana Sayfa Mevzuat

AMAÇ: 6331 sayılı Kanun Madde 1: ‘’Bu kanunun amacı; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.’’

Mevzuat Bilgi Sistemi

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yönetmelikler

.

Genelgeler

İDARİ PARA CEZALARI ve PARASAL SINIRLAR

İdari para cezalarını bağlantımız üzerinden öğrenebilirsiniz.